Seminar Kesedaran Kebersihan dan Pengurusan Tandas Berkualiti MDSB

21 Feb 2020

LENSA MDSB : Seminar Kesedaran Kebersihan dan Pengurusan Tandas Berkualiti MDSB

Tarikh : 20 Februari 2020 (Khamis)
Masa : 8:00 - 11:30 pagi
Tempat : Dewan Seri Sekinchan

Seminar ini melibatkan kakitangan MDSB, premis makanan dan stesen minyak di daerah Sabak Bernam. Seminar ini disampaikan khas oleh penceramah dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) iaitu Encik Rajendran a/l Kobalu. Seminar ini jugak dihadiri olah Puan Dayang dan Puan Mira daripada Unit Perancang Ekonomi Selangor (UPEN) dan disempurnakan lagi dengan Majlis Penyampaian Sijil oleh Setiausaha MDSB, Encik Mohd Muktafi bin Sarpan.

Terima kasih kepada semua yang hadir dan menjayakan program.

Berdaya • Berbakti • Berkualiti

"Pelanggan Diutamakan, Perkhidmatan Ditingkatkan"

Disclaimer : Sabak Bernam District Council is not responsible for any loss or damage incurred from the use of information contained in this Portal.

Best View : Best viewed using latest browser Microsoft Edge / Mozilla Firefox / Google Chrome with resolution of 1366 x 768.

Portal Rasmi Majlis Daerah Sabak Bernam

MyGov Portal

privasi