Objective

Bil Objektif
1 Memberi perkhidmatan perbandaran yang terbaik dan berkualiti kepada pelanggan
2 Mewujud kawasan dan persekitaran perbandaran yang menarik, indah dan bersih
3 Memastikan perancangan Bandar dan kawalan pembangunan teratur dan tersusun
4 Menyedia dan menyelenggara infrastruktur kemudahan awam dan rekreasi
5 Memupuk perpaduan diantara rakyat yang berbilang bangsa, kaum, agama dan budaya
6 Mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dan mempunyai kesedaran sivik
7 Menerima, memproses, meluluskan dan memantau pembinaan bangunan dalam kawasan Majlis

Disclaimer : Sabak Bernam District Council is not responsible for any loss or damage incurred from the use of information contained in this Portal.

Best View : Best viewed using latest browser Microsoft Edge / Mozilla Firefox / Google Chrome with resolution of 1366 x 768.

Portal Rasmi Majlis Daerah Sabak Bernam

MyGov Portal

privasi