MENU

SLOGAN

Berdaya∙BerbaktiBerkualiti

MAKSUD SLOGAN

Berdaya
Kemampuan untuk menghasilkan persaingan daripada aspek pendapatan dan pekerjaan yang relatif tinggi berkesinambungan untuk menghadapai persaingan internasional. MDSB mampu bersaing di antara PBT lain di Selangor khasnya dan di Malaysia amnya serta mampu mencapai PBT terbaik menjelang 2025

Berbakti
Memberikan sepenuh kesungguhan dan tumpuan dalam melaksanakan tanggungjawab dan peranan yang diamanahkan

Berkualiti
Semua warga mempunyai cara dan perancangan kerja yang tersusun serta  memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan daripada semua aspek

 

Visi

Menjadi Daerah terunggul dalam pembangunan sumberjaya pertanian melalui pencapaian Daerah Agropolitan yang mampan & berdaya maju.

Misi

Memberi kesejahteraan kepada masyarakat Sabak Bernam dengan menyediakan perkhidmatan yang Berdaya, Berbakti dan Berkualiti.

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 2 June 2023 - 12:05pm