MENU
  1. Memberi perkhidmatan perbandaran yang terbaik dan berkualiti kepada pelanggan;
  2. Mewujudkan kawasan dan persekitaran perbandaran yang menarik, bersih dan indah;
  3. Memastikan perancangan bandar dan kawalan pembangunan teratur dan tersusun;
  4. Menyelia dan menyelenggara kemudahan awam;
  5. Menyediakan ruang-ruang perniagaan kepada penduduk setempat; dan
  6. Melaksanakan dasar pelesenan dan kawalan pemasaran.
Kemaskini Terakhir: Khamis, 12 July 2018 - 11:58am